Ospravedlnenie z lekcie

Ospravedlnenie z lekcie musíte nahlásiť najneskôr do 20:00 hod. predchádzajúceho dňa pred konaním samotnej lekcie, a to buď:
    •    zaslaním SMS správy na číslo 00421 948 455 017
    •    odoslaním e-mailu na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Do ospravedlnenia je dôležité uviesť meno a priezvisko dieťaťa, deň a hodinu Vášho kurzu. Za riadne ospravedlnenú lekciu Vám náleží lekcia náhradná v pomere 1:1, ktorú si prídete odplávať vždy v práve prebiehajúcom kurze. Termín náhradnej lekcie je potrebné objednať osobne alebo telefonicky. Pokiaľ na dohodnutý termín neprídete, náhradná lekcia Vám prepadá. Náhrady sa neprevádzajú do ďalšieho kurzu, ukončením práve prebiehajúceho kurzu zaniká nárok na ich čerpanie!  Náhrady je treba riešiť včas a nenechať ich až na koniec kurzu. Môže sa stať, že Vám nevyjdeme v ústrety z dôvodu nedostatku voľných miest aj napriek tomu, že na náhradu máte nárok. Ideálne je nahradiť si 1, 2 lekcie vopred, aby sa predišlo následnému nedorozumeniu. Pokiaľ sa z lekcie neospravedlníte alebo sa ospravedlníte neskoro, lekcia prepadá.
V prípade zrušenia lekcie zo strany organizátora Vám bude aicky poskytnutá náhradná lekcia.
V prípade dlhodobej choroby dieťaťa je možné na základe lekárskej správy previesť polovicu z neabsolvovaných lekcií daného kurzu do ďalšieho, nasledujúceho kurzu. Zvyšné lekcie predstavujú zmluvnú pokutu, ktorú je organizátor oprávnený si účtovať. Peniaze sa nevracajú!