Plávanie batoliat

PLÁVANIE BATOLIAT (2 – 3 roky)
 
V tomto období hovoríme o skupinových kurzoch, kde máva pôsobenie skupiny detí cvičiacich spoločne kladný vplyv na výsledky jednotlivcov. V bazéne pláva naraz maximálne 6 detí s rodičmi, lekcie sú vedené inštruktorom. Deti sú do skupín zaradené na základe veku, vlastnej skúsenosti s vodou a na základe psychomotorického vývoja.

Cieľom plaveckých zručností v tomto veku nie je samotné plávanie ako štýl. Detský organizmus ešte nie je zrelý na zvládnutie náročnej plaveckej techniky.


Hlavným cieľom je predovšetkým:

Hľadanie vzťahu k vode
Potlačenie strachu z vody
Naučiť sa zadržať dych
Vydychovať do vody
Potápať sa
Orientácia vo vode
Skoky do vody
Splývať
Osvojiť si základné plavecké pohyby nôh a rúk

To všetko je potrebné učiť sa postupne, formou hry a pomocou riekaniek, hračiek a pomôcok. Dĺžka lekcie je 30 minút.

    V prípade nenaplneného kurzu je možné zaradiť nové dieťa do už prebiehajúceho kurzu!