Platba kurzovného

Kurzovné musí byť uhradené v plnej výške pred prvou lekciou. V prípade neuhradenia kurzovného do stanoveného termínu, bude Vaše miesto ponúknuté inému klientovi.
Ako previesť platbu:
    •    platba v hotovosti – vždy po predošlej dohode s organizátorom 

Rodičia majú, po dohode s organizátorom kurzu,  možnosť adaptačnej návštevy bez pobytu vo vode v čase výcviku ostatných detí, kde uvidia ako lekcia plávania prebieha.